سعید ذاکرزاده

سوابق تحصیلی

دکتری
دکترای حرفه‌ای در مدیریت کسب و کار (گرایش: ریسک‌های استراتژیک)

فوق لیسانس
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش تجارت الکترونیک)

فوق لیسانس
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش مدیریت عمومی

لیسانس
کارشناسی ریاضیات کامپیوتر (گرایش کامپیوتر)

سوابق کاری

محل کارمسئولیت های اجرایی و جانبیپست سازمانیمدت اشتغال
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشاامور مرتبطرییس هیات مدیرهخاتمه یافته
شركت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام )مدیر ریسک- نماینده مدیریت در سیستم های تضمین كیفیت ، زیست محیطیمدیر امور فن آوری اطلاعات و توسعه سیستم هاتا هم اکنون
شركت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) نماینده مدیریت در سیستم های تضمین كیفیت ، زیست محیطی، ایمنی مدیر تعالی سازمانی و منابع انسانیتا هم اکنون
گروه كارخانجات ناما (سهامی عام ) امور مرتبطقائم مقام مدیر عامل 18 ماه
مركز تحقیقات قلب و عروق تهرانامور مرتبطمدیر انفورماتیك و اطلاع رسانی (ماموریتی )6 ماه
دفتر مركزی سازمان منطقه آزاد چابهار در تهرانامور مرتبطرئیس طراحی و توسعه سیستم های مكانیزه36 ماه
شركت دی پی اف ئیامور مرتبطبرنامه نویس ارشد و طراح36 ماه
شركت مركز ماشینهای اداری ایرانامور مرتبطسیستم آنالیست 6 ماه
شركت فربرDesigner & Programmerامور مرتبط18 ماه

سایر فعالیت ها

فعالیتها
عضو انجمن مدیریت ایران
عضو خانه مدیران وابسته به سازمان مدیریت صنعتی
عضو کمیته فن آوری سازمان توسعه معادن
عضو کمیته بهره وری سازمان توسعه معادن
دان 3 جودو از فدارسیون جودو و ورزش های رزمی جمهوری اسلامی
سرپرستی تیم جودو دانشگاه آزاد

دوره های آموزشی طی شده

نام دورهموسسه / سازمان برگزارکنندهمدت دوره
طبقه بندی مشاغل كارگری و روابط كارمركزتحقیقات صنعتی ایران24
مدیریت كیفیت جامع(TQM)مركزتحقیقات صنعتی ایران16
برنامه ریزی آموزش و سنجش اثر بخشی 10015مركزتحقیقات صنعتی ایران24
A+مجتمع فنی تهران40
Quality Function Developmentکمپانی بنز در آلمان8
مدیریت بحرانشرکت کیمیاگران8
ISMSشرکت ایران ارقام24
Fiber Structure Cablingشركت فهیم مشاور10
ITIL Ver 3.0شركت سماتك24
UMLشركت سماتك40
CCNAشركت سماتك40
IP/TCPشركت سماتك40
دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس مدل PMBOKسازمان مدیریت صنعتی120
IT Project+سازمان مدیریت صنعتی40
حسابداری برای مدیرانسازمان مدیریت صنعتی40
مدیریت استراتژیكسازمان مدیریت صنعتی50
سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)سازمان مدیریت صنعتی50
اندازه گیری شاخص های بهره وریسازمان توسعه و نوسازی معادن16
مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعاتسازمان توسعه و نوسازی معادن16
داده كاویسازمان توسعه و نوسازی معادن24
دوره جامع شبكه های كامپیوتریدانشگاه جامع علمی _ كاربردی شریف520
دوره جامع سخت افزار كامپیوتردانشگاه جامع علمی _ كاربردی شریف480
مدیریت سرمایه گزاری در بازار بورس اوراق بهاداردانشكده مدیریت دانشگاه تهران24
دانشكده مدیریت دانشگاه تهراناصول مدیریت40
ASP.netدانشكده علامه طباطبایی40
Structure Cablingداده پردازی ایران20
مدیریت ریسکآكادمی توف (TUV NORD)16
EFQMآكادمی توف (TUV NORD)16
EN 16001آكادمی توف (TUV NORD)8
ممیزی داخلی IMSآكادمی توف (TUV NORD)25
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001آكادمی توف (TUV NORD)24
6 سیگماآكادمی توف (TUV NORD)24
مدیریت بهره وریآكادمی توف (TUV NORD)24
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات BS7799آكادمی توف (TUV NORD)24
دوره سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001آكادمی توف (TUV NORD)24
سر ممیزی سیستم مدیریت كیفیت ISO9001آكادمی توف (TUV NORD)40
ممیزی سیستم مدیریت كیفیت ISO9001آكادمی توف (TUV NORD)24
سیستم مدیریت كیفیتISO9001آكادمی توف (TUV NORD)24

سوابق مشاوره

نام شرکتطول مدت مشاورهسمتتوضیحات
شركت معدنی و صنعتی چادرملو-مشاور MISقبل از استخدام
شركت بین المللی SMC Electronics-مشاور اجرائی و هماهنگی مدیر عاملدر زمینه فروش و نصب و راه اندازی
روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن/ طرح توسعه فاوا-مشاور اجرائی مدیر كل در امور انفورماتیك-
سفارت قرقیزستان-مشاور انفورماتیك سفارت قرقیزستان در ایران-